Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา

โรงแรมเวียงแก้ว ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.

ให้บริการห้องพักในราคาถูกในจังหวัดพิษณุโลก

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทร: 055-267044ห้องพักราคาถูกห้องพักเตียงคู่, เตียงเดียว
ราคา 300 บาท/คืน

ห้องประชุมสัมมนา

บรรจุได้ 80 ท่าน
ห้องพักรวมจำนวน 30 เตียง

ราคาเตียงละ 100 บาท